Мастър Бариста Курс/ Barista Skills Intermediate (SCA)

Мастър Бариста Курс/ Barista Skills Intermediate (SCA)

Мастър бариста обучението се провежда под формата на двудневен и интензивен  теоретичен и най-вече – практически курс. Той е за тези, които вече имат базовите бариста знания и умения. В курса ще задълбочиш своите познания и ще достигнеш по-високо практическо ниво. От основните принципи на еспресо екстракцията до дегустация и лате арт – Мастър курсът ти дава възможност да станеш бариста на световно ниво.

В края на обучението се полага както теоретичен, така и практически изпит, който ти дава възможност да вземеш световно признатия Italian Barista Method Master сертификат.

Какво включва Мастър Бариста курсът?

За Кого е този курс?

Още информация...